Skip to main content
Latest therapy
Show more
Latest prophylaxis
Show more
meningokokkeninfectie 1 year ago
vaatchirurgie 1 year ago
traumatologie 1 year ago
Latest medications
Show more
Sofosbuvir 10 months ago
cefepim 10 months ago
flucytosine 10 months ago
Latest pages
Show more
Home 1 month ago
Aangifteplichtige ziekten 1 year ago
Samenstellers 3 years ago

Home

Welkom bij het regionale ‘antibioticaboekje’, dat algemene adviezen geeft voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden en de belangrijkste eigenschappen van alle antimicrobiële middelen weergeeft. Deze adviezen zijn waar mogelijk gebaseerd en vastgesteld op de bestaande evidence-based richtlijnen en worden regelmatig geactualiseerd. Ze zijn niet altijd toepasbaar in alle situaties. Vraag de dienstdoende arts-microbioloog van Labmicta in deze situaties om specifiek advies, bereikbaar via (088) 5374 200.

Deze versie is door Labmicta en ziekenhuizen ZGT, MST, SKB en Saxenburgh aangepast naar de regionale inzichten en behoeften maar gebaseerd op het nationale antibioticaboekje van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB). Raadpleeg dit nationale boekje voor aanvullend advies.

Opmerkingen en suggesties kunt u sturen naar: info@labmicta.nl