Skip to main content
Latest prophylaxis
Show more
meningokokkeninfectie 6 months ago
vaatchirurgie 6 months ago
traumatologie 6 months ago
Latest medications
Show more
ceftaroline fosamil 4 months ago
ceftibuten 4 months ago
ciprofloxacine 4 months ago
Latest pages
Show more
Home 6 months ago
Aangifteplichtige ziekten 11 months ago
Samenstellers 2 years ago

Home

Welkom bij het Antibioticaformularium.

Het Antibioticaformularium geeft adviezen voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden. Dit formularium is naar de lokale inzichten en behoeften aangepast vanuit het "nationale antibiotica boekje" van de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB). De adviezen zijn ,waar mogelijk, gebaseerd op de bestaande evidence-based richtlijnen en vastgesteld. Het formularium wordt regelmatig geactualiseerd.

De adviezen hebben een algemeen karakter en kunnen daarom niet zonder meer in alle situaties worden toegepast. Voor individueel een behandeladvies kan altijd overleg plaatsvinden. In het geval van ontbrekende adviezen kan ook eerst het "nationale antibiotica boekje" worden geraadpleegd, zie link.

Opmerkingen en suggesties kunt u sturen naar: info@labmicta.nl