Latest prophylaxis
Show more
algemene principes 6 months ago
urologische ingrepen 1 year ago
bijtwonden 2 years ago
Latest medications
Show more
gentamicine 2 years ago
benzylpenicilline 2 years ago
telbivudine 2 years ago
Latest pages
Show more
Aangifteplichtige ziekten 4 months ago
Home 2 years ago
Samenstellers 2 years ago

Home

Welkom bij het Antibioticaformularium van en voor Twente en de Achterhoek.

Het Antibioticaformularium voor Twente en Achterhoek geeft adviezen voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden. Dit formularium is naar de lokale inzichten en behoeften aangepast vanuit het "nationale antibiotica boekje" van de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB). De adviezen zijn ,waar mogelijk, gebaseerd op de bestaande evidence-based richtlijnen en vastgesteld in overleg met vertegenwoordigers vanuit de Medische Microbiologie en Klinische Farmacie, zie samenstellers. Het formularium wordt regelmatig geactualiseerd.

De adviezen hebben een algemeen karakter en kunnen daarom niet zonder meer in alle situaties worden toegepast. Voor individueel een behandeladvies kan altijd overleg plaatsvinden. In het geval van ontbrekende adviezen kan ook eerst het "nationale antibiotica boekje" worden geraadpleegd, zie link.

Opmerkingen en suggesties kunt u sturen naar: info@labmicta.nl