Overslaan en naar de inhoud gaan

splenectomie

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

feneticilline po 250mg 2dd

Opmerking:

SWAB remarks

Eerste 2 jaar na splenectomie

Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd

Opmerking:

SWAB remarks

On demand

Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 7 dagen

Opmerking:

SWAB remarks

Bij dierenbeet

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

claritromycine po 500mg 1dd

Opmerking:

SWAB remarks

Eerste 2 jaar na splenectomie
Medicatie:

claritromycine po 500mg 2dd

Opmerking:

SWAB remarks

On demand; moxi bij onderhoud macroliden
Medicatie:

clindamycine po 600mg 3dd 5 dagen

+

ciprofloxacine po 500mg 2dd 5 dagen

Opmerking:

SWAB remarks

Bij dierenbeet

Algemene opmerkingen

Vaccinaties bij volwassenen: de volgende vaccinaties worden aanbevolen:

Tenminste 2 weken voor splenectomie toedienen indien mogelijk, anders 2 weken na splenectomie:

  • PCV-13: 13-valent pneumokokken-conjugaatvaccin, eenmalig bij niet eerder gevaccineerde patiënten.
  • PPV-23: 23-valent pneumokokken-polysaccharidevaccin, eenmalig 2 maanden na PCV-13; elke 5 jaar herhalen.
  • Haemophilus influenzae B conjugaat vaccin, eenmalig, bij niet eerder gevaccineerde patiënten).
  • MenACW135Y: 4- valent meningokokken-conjugaatvaccin, eenmalig bij niet eerder gevaccineerde patiënten. Indien < 24 jaar 1-malig revaccinatie na 3-5 jaar
  • MenB: meningokokken type B recombinant vaccin, 2 doses met interval van ten minste 1 maand.
  • Influenza vaccin, jaarlijks herhalen. 

 

Antibiotica - volwassenen

Continue profylactische antibiotica worden geadviseerd minimaal de 2 jaar na splenectomie.
Daarna on demand en bij dierenbeten.

Bij volwassenen die niet direct een hoog risico op ernstige infecties hebben (bijv splenectomie tgv trauma) kan worden overwogen in de eerste 2 jaar na splenectomie geen profylaxe te geven maar direct over te gaan op on demand- antibioticagebruik, mits on demand-gebruik adequaat is; patiënt begrijpt de risico’s, is instrueerbaar om medische hulp te zoeken bij koorts/koortsig gevoel, en is verwacht compliant. 

Bij volwassen patiënten die een partiële splenectomie hebben gehad kan overwogen worden helemaal geen antibiotische profylaxe voor te schrijven maar direct over te gaan op on demand-gebruik omdat er mogelijk resterende immunocompetentie van het deel in situ te verwachten is.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8822.7
Bijgewerkt: 12/22/2021 - 17:10
Status: Published