amoxicilline + clavulaanzuur

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01C - Beta-Lactam Antibacterials, Penicillins -> J01CR - Combinations Of Penicillins, Incl. Beta-Lactamase Inhibitors -> J01CR02 - Amoxicillin And Enzyme Inhibitor
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antibacterieel File parts: amoxicilline clavulaanzuur Brand name: Augmentin

Grenswaarden

≥ 18 jaar
GewichtROADosering
ROA:
po
Dosering:
min. 500/125mg 3 dd
ROA:
iv
Dosering:
tot max. 12000/600mg/24u in 6 doses

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: po
GFR:
10 - 30
Dosering:
amoxicilline-clavulaanzuur 875/125 mg
Interval:
12 uur
GFR:
<10
Dosering:
een algemeen advies wordt niet gegeven
ROA: iv
GFR:
10 - 30
Dosering:
geef amoxicilline in de standaarddosering passend bij de indicatie en geef clavulaanzuur elke 12 uur
GFR:
<10
Dosering:
een algemeen advies wordt niet gegeven
Renale eliminatie: amoxicilline 60-70%, clavulaanzuur 23-48%
Dosering: afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: Parenteraal: amoxicilline/clavulaanzuur 1000/200 mg 2 dd. Oraal: amoxicilline/clavulaanzuur 875/125 mg 2 dd.

Hemodialyse: Parenteraal: doseerfrequentie clavulaanzuur verminderen tot elke 12 uur en amoxicilline in de standaarddosering handhaven. Oraal: amoxicilline/clavulaanzuur 875/125 mg 2 dd.

CAV / VVHD: Aanpassen van de dosering is niet nodig.

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-1046.4
Bijgewerkt: 06/16/2019 - 20:05
Status: Published

Externe links
Categorie