Overslaan en naar de inhoud gaan

Aangifteplichtige ziekten

 

Aangifteplichtige ziekten

 

ACHTERGROND

De meldingsplicht schrijft voor dat artsen en medisch microbiologische laboratoria bepaalde infectieziekten melden aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). In overleg met de behandelaar (aanvrager diagnostiek) wordt er contact met de cliënt opgenomen. De GGD spoort de bron van de infectie op, en gaat na of contacten van de patiënt risico lopen op een besmetting. Daarna kan de GGD maatregelen nemen ter bescherming van contacten en ter preventie van verspreiding van de ziekte.

 

MELDPUNT INFECTIEZIEKTEN GGD TWENTE

- tijdens kantooruren: 053 - 487 6840

- buiten kantooruren: 053 - 487 6888

 

INDELING 

In Nederland zijn 43 infectieziekten meldingsplichtig; verdeeld over de groepen A, B1, B2 en C. Deze indeling is gebaseerd op de mate waarin dwingende maatregelen opgelegd kunnen worden om de bevolking te beschermen.

Voor meer informatie zie http://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Meldingsplicht_infectieziekten/Welke_infectieziekten_zijn_meldingsplichtig.

De volgende situaties dienen ook gemeld te worden:

  • ongewone verheffing van een ziekte van duidelijk infectieuze aard binnen een instelling, eventueel ook vast te stellen door een leek. (volgens het artikel 26 van de wet publieke gezondheid).
  • ongewone verheffing van een infectieziekte, opgemerkt door een huisarts, specialist of laboratorium. 
  • mens-op-mens overdraagbare infectieziekte, waarvan de oorzaak niet vastgesteld kan worden.

Groep A:

Mogelijk wettelijke maatregelen: gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, gedwongen quarantaine (inclusief medisch toezicht), verbod van beroepsuitoefening. Dit geldt voor:

Groep B1:

Mogelijk wettelijke maatregelen: gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, verbod op beroepsuitoefening. Dit geldt voor: 

Groep B2: 

Mogelijk wettelijke maatregelen: verbod op beroepsuitoefening. Dit geldt voor:

Groep C:

Dwingende maatregelen kunnen niet opgelegd worden. Maar melding en persoonsgegevens zijn nodig om de inzet van vrijwillige/te adviseren maatregelen rondom de patiënt of anderen in de gemeenschap mogelijk te maken.

 

BRON

Melden van infectieziekten conform de Wet publieke gezondheid (2008) RIVM.pdf